PREŽÍVANIE POD ŤARCHOU / WEIGHT OF SURVIVING

IN

 

 

Touto prácou chcem poukázať na dôležistosť emócií, ktoré sa nám javia ako negatívne. Dôležitosť treba prikladať  k ich porozumeniu, skúmaniu a tomu najdôležitejšiemu – prežívaniu. Pozorovať ich a snažiť sa im porozumieť, až kým opäť neustúpia.

Výstupom tejto práce je objekt – živá/umelá masívna ľudská hmota, ktorá vizuálnou podobou evokuje pocit záťaže, ťarchu – emócie uschované hlboko pod povrchom kože. Ich samotné sformovanie do fyzickej podoby (v mojom prípade slov) je prvým krokom ku konfrontácií s nimi a k sebareflexií. Pod hrubou kožou sú potíšku prehrávané hovorené príbehy anonymných autorov, kde opisujú nimi vybranú situáciu spojenú s prežívaním týchto emócií. I keď sa v individuálnych príbehoch zobrazujú v rôznych formách a intenzite, všetky majú niečo spoločné. Samotné cítenie, prežívanie, ktoré sa uskutočňuje kdesi hlboko v nás. Spoločne dôverne známy pocit , ktorý nás robí skutočne ľudskými a prirodzenými.