Nie my žijeme v tomto priestore, ale tento priestor žije v nás, 2013-2014, televízna inscenácia, 3:10 min

Publikováno

“Jana Kapelová sa identifikuje s kritickými odkazmi, ktoré sú formulované v slovenských filmoch osemdesiatych rokov minulého storočia – vyhláseniami, ktoré sú podľa nej dodnes platné, keďže, ako sa zdá, sa na spoločenskom statuse quo nič nezmenilo. Jej hranie v modelovej situácii televíznej inscenácie zôdrazňuje bolestivý paralelizmus medzi nevyriešenými problémami minulosti a súčasnosti a evokuje potrebu konkrétneho konania. Je tiež prostriedkom k opodstatneniu umeleckej kritiky inštitúcií, ktorá je ako prax na domácej umeleckej scéne skôr ojedinelá.” Judit Angel