Mother’s prayers

apk+

Mother’s  prayers

ATELIÉROVÁ PRÁCE PRVNÍHO SEMESTRU
VE ČTVRTÉM ROČNÍKU – 2019

Jerusalem je místo protkané náboženskými symboly a svatými místy s velmi silnou náboženskou atmosférou. Potkávají se zde věřící z celého světa, kteří formou modliteb hledají odpovědi, radu, spásu.  A i přes náboženskou atmosféru zde vznikají nepokoje a rozepři mezi jednotlivými vírami, které se někdy vyvinou až do vážnějších konfliktů.
Náboženské konflikty se podle mého názoru neshodují s filozofií jednotlivých náboženství. Rozhodl jsem se svoji modlitbu/mantru věnovat obětem těchto nesmyslných náboženských střetů. Mojí modlitbou/mantrou jsem se snažil nalézt radu, řešení, či odpověď na původ těchto nepokojů.