Gemerská samsara

Gemerská samsara

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
– 2020

Gemerský region se pro mě stal velice zajímavou, ale zároveň rozporuplnou, romantickou a záhadnou oblastí. Jeho nynější situace, se z pohledu místních lidí stala smutnou a náročnou, zato turisté obdivují jeho ryzost. Chodí po rozvalinách Gemerské slávy a na turistických blozích popisují jeho dominantní síly přírody.

I mě jako první zaujala příroda, která se nechce vzdát a neúprosně pohlcuje staré budovy, obepíná vychladlí kov úpony, rzí pokrývá těžební vozíky a postupně se vše stává její součástí. Jako ve zpomaleném filmu, na vlastní oči pozorujeme koloběh života, z kterého bychom si měli odnést nějaké ponaučení. Koloběh, v kterém zaniká slavné průmyslové období a na jeho troskách vzniká romantická, záhadná a ezoterická místa.  Drsnost a hrubost střídá křehkost a trpělivost.

Aby toho nebylo málo krajina je prosycená mýty a pohádkami z dávných dob. V obnažených vršcích kopců jsou ukryty vzpomínky na kruté keltské rituály, zato místní lesy jsou opředeny mýty o vílách, neviditelných bylinách a o hadí královně. Ti kteří nevěří odcházejí do velkých měst a víru nechávají těm, kteří věří ve spásu v nové cestě za lepším zítřejškem.

Gemerský region je nyní ve fázi transformace. Nejistota budoucnosti, ale i záhadná minulost si vyžaduje silnou víru.

Rozhodl jsem se ztvárnit kontrast mezi pocity místních obyvatel a návštěvníkem. Pomocí mého výstupu chci přiblížit jedinečnou atmosféru Gemerského regionu a také zvednout povědomí o rozmanitosti a potenciálu turismu, který se zde skrývá.

Začal jsem sbíráním informací přes internet, prostřednictvím knih, nebo návštěvou přednášek, postupně jsem si tvořil obraz o situaci a atmosféře, která na Gemeru panuje. Gemerský region jsem i navštívil a doplnil jsem si získané vědomosti o vlastní zážitky a zkušenosti, které byly velice silné.

Syntézou minulosti, přítomnosti a nejasné budoucnosti jsem se rozhodl pro výstup, který se skládá z video záznamu, objektu, zvukové stopy a prvky působící na lidské smysly.

Vybral jsem si hutnickou Vysokou pec u Sirku – Červeňany, kde jsem uskutečnil performanci (rituál). “Rituálně” jsem odlévat olovo do vody. Využíval jsem jeho kulturní schopnosti, které mu připisují možnost odhalit části budoucnosti. Využívám jeho schopnosti tavení, znovu formování jako symbol zrození a zániku, jako koloběh Samsara.

Odlévání a kov je neoddělitelnou součástí blízké minulosti Gemerského průmyslu.

Rituál a věštba vyžadují víru a pomáhají v nejistotě, jsou pojítkem mezi reálným světem a světem mýtů a pohádek. Taktéž tvoří jakési kulturní dědictví, které se zde mísí s přítomností.

Samotný proces roztavení a nové formy je symbolem koloběhu života (Samsary), stará forma zaniká, aby s ponaučením mohla vzniknout nová lepší.

Práce by mohla přispět k rozšíření zájmu o Gemerský region a také zamyšlení se nad jeho budoucností. Taktéž jedinečným propojením prvků Gemerské kultury se usiluje o přiblížení situace v regionu, rozšíření vědomí o minulosti, přítomnosti a nejasné budoucnosti.