-OČI-PRSTY-ZÁPĚSTÍ-

apk+

OČI-PRSTY-ZÁPĚSTÍ

Ateliérová práce prvního semestru ve třetím ročníku – 2018
Dílo je na téma “ERROR”.

V mé práci jsem se zabýval vztahem těla a mysli.
Konkrétněji změnou původní funkce těla (stává se předmětem estetiky, prezentace, vytrácí se původní funkčnost) a stále většímu přesunu pozornosti k mysli (neustále všechno hodnotíme, komentujeme, velký tlak na produkci nápadů).
V závislosti na těchto změnách vnímaní těla a mysli, dochází k minimalizaci lidských pohybů na oči prsty a zapěstí (většina denních aktivit se odehrává v rámci těchto tří částí těla).
Při objektu mým záměrem bylo znázornit budoucnost, strojovost, ale i stálou přítomnost organizmu.
Chtěl jsem, aby divák zažil oddělení mysli od těla. Proto jsem uvnitř objektu vytvořil „virtuální“ prostor, do kterého divák může vložit ruku (ruka samotná zastupuje nervovou aktivitu v mozku), díky stěnám bedny je zraková kontrola ruky znemožněna a nahrazena kontrolou přes další médium video.
Vzhled a funkčnost objektu reagují na inovativní přístroje a vynálezy, které tuto změnu vnímaní těla a mysli způsobují.

O samotné myšlence jsem se přesvědčil, když jsem si přečetl knihu od Juhani Pollasmaa s názvem Myslící ruka

POSTUP A PROCES