DENÍK – oči prsty zápěstí –

DENÍK – oči prsty zápěstí –

Video vzniklo během třetího ročníku v prvním semestru 2018.

Našim úkolem bylo vytvořit video deník.
Tento semestr jsem se celkově zabýval problematikou jak člověka ovlivňují moderní vymoženosti (počítač, telefon,… ). Rozhodl jsem si zapisovat více méně všechny pohyby, které během dne udělám (zaznamenával jsem si i čas a místo). Deník pohybů jsem si zaznamenával zhruba 21 dní.
Když jsem poté analysoval jaké pohyby převažují, potvrdili se moje obavy.
Vyšlo mi, že během 3 týdnů když chodím do školy (každodenní cestování, přednášky,  výuka) převažují pohyby prstů, očí a zápěstí = většinu času strávím u počítače, či telefonu.