Before and After

apk+

Prepájanie obrazov s rozličnými motívmi či symbolmi evokujúcimi pocit spolupatričnosti. Prenášanie verejno – súkromného priestoru do priestoru osobného. Zber dát z hodnotovo či emocionálne rozdielnych miest.

 

symboly

hodnoty

prenos dát

shabbat večera

izrael

kŕmenie dieťaťa ako primárna potreba

videoperformance

 

/jedlo ako základná potreba

/jedlo ako rituál či spoločenský aspekt