Hviezdy

 

legenda

Tento semester som sa rozhodla pokračovať v téme zázraku z minulého semestra, v ktorom som sa venovala mágii a magickým rituálom, pretože ma táto téma dostatočne zaujala. Zároveň som chcela odhaliť svoju osobnosť z pohľadu mágie. Zamerala som sa však viac na budúcnosť a veštby ako také, pracovala som so svojim znamením, zúčastnila som sa aj tarotovej veštby a podrobne študovala rôzne možnosti vykladú budúcnosti a rituálov.

V tejto práci som sa zamerala hlavne na seba a svoju osobnosť. Pokúsila som sa dešifrovať samú seba a hľadala som vysvetlenie stavu, v ktorom sa pravé nachádzam. Tak ako mnohí iní som chcela spoznať nielen seba ale aj svoju budúcnosť a obrátila som sa teda ku hviezdam, ktoré by mali na mňa vplývať. Po dôkladnom preštudovaní som objavila znepokojujúce fakty. Prvý je, že charakteristika môjho znamenia, teda znamenia strelca, vôbec nevystihuje moju povahu a druhy je, že zo strednej Európy nie je znamenie strelca vidno celé. Začala som sa teda zamýšľať nad tým, ako je možné aby na mňa vplývali hviezdy, ktoré ani nie je vidno z územia kde som sa narodila a kde žijem. Celú teóriu o tom ako vplývajú znamenia na človeka a charakterizujú jeho osobnosť považujem za diskutabilnú a veľmi nepresnú. Tiež som sa zamýšľala nad tým aj z pohľadu hviezd, ktorých sa to týka. Všeobecne zastávam názor, že hviezdam je naša ľudská existencia úplne ukradnutá, prečo by potom mali rozhodovať o našich pozitívnych či negatívnych vlastnostiach? A preto som sa rozhodla hviezdy, ktoré naležia súhvezdiu strelca od týchto ezoterických nánosov očistiť očistným rituálom, ktorý som vytvorila špeciálne pre túto príležitosť. Používala som pri tom vodu, oheň, farby a byliny, ktoré som nanášala na okrúhle platná symbolizujúce hviezdy daného súhvezdia. Nastavujem tak zároveň novú otázku. Ak sa mi tento proces podaril, očistí to aj mňa od týchto nánosov ezoterna? Ak áno, zostanem rovnakým človekom alebo sa stanem úplne iným? A ak nie? Záver tohto rituálneho experimentu sa dozvieme až časom.

IMG_2011 IMG_1995 IMG_1979 IMG_1902 2 6 15 7 12