Hranice

ain

Hranice, 2023, performatívny film, 13:41min

Myšlienka vlastnenia vlastného tela je chybný spôsob nazerania na seba. Je to slepá ideológia – Pohľad na telo ako na stroj alebo tovar je neúplný a predstavuje utópiu, ktorá sa v spoločnosti normalizuje. Musíme sa neustále snažiť prekonať rozdiely, ktoré nám boli spoločnosťou vnútené, ale zároveň hľadáme tieto podobnosti v druhých. Sme spoločnosť zviazaná zvykmi, ktoré sme si sami vytvorili. A hoci si to odmietame priznať, svet, ktorý je nám prezentovaný, je len legendou, ktorú sa snažíme obnoviť a prekonať. Svoje vedomie však nespoznávame cez seba ale cez iných, pretože vzájomné vzťahy a spoločenstvá nás tvoria a formujú.