Kompenzačné pomôcky povolené

ain

Publikováno

Kompenzačné pomôcky dovolé
Dysortografia, Dyslexia
2022, videoperformance, 10:06min, 3:42min

Toto je svet, v ktorom sa pohybujeme, je založený na pravidlách, ktoré spoločne vytvárame. Je to svet normatív, v ktorom iných a iné hodnotíme a posudzujeme z dôvodov vybočenia od normy. Sami sa pritom neakceptujeme. Avšak nevybočuje z týchto pravidiel tak trochu každý a každá z nás?