Vedomie vedomých

ain

Publikováno

Vedomie vedomých

 

 

 

Jakub Užovič 

Vedomie vedomých

2021

inštalácia, záznam z performance, 4min

 

Autorovi začalo byť ľúto, ľúto všetkého, každej veci, každej, každého – preto hľadal Bytie.

Našiel však len plytké hranice, pretože tie hranice sú premenlivé, sú nestále a neudržateľné…

 

Sme spoločnosť, konáme v rámci spoločnosti, ktorá nás determinuje v štruktúrach a v spôsoboch učenia, do ktorého sa každý integrujeme. Akonáhle vstúpime do týchto štruktúr, vystúpime zo svojich detských snov.

 

Prichádzame do bodu neustáleho skresľovania samých seba.  

V tom búrlivom mori bdieme. 

Upíname sa k znakom (statusu, značiek determinujúcich našu identitu, brandujúcim nás).

Tie sa deformujú a menia. Sú sypké. 

Sú premenlivé v čase a delia nás do skupín. 

Vzniká akýsi náboženský kult, umenie nie je výnimkou. 

Kruh sa uzatvára pokušením stať sa originálnym tvorcom, autorom. Naplnenie tohto pokušenia je nedosiahnuteľné.

 

Sme iní, ale uniformovaní, sme jednotní, ale rozdelení, stávame sa celkom, ktorý je neúplný. 

 

Prechovávame emócie k týmto znakom, k týmto prvkom našej identity. 

 

Pocit vlastniť samého seba nám dáva hodnoty, mocnú ideu a identitu. 

 

… Žiarovka spi, spí, nezapínaj ju, lebo zhasne. 

Zobudí ostatné a praskne. 

https://www.youtube.com/watch?v=KfoUwY39htI