BAD TRIP

BAD TRIP

(happening)

   Sprievodná procesia vedená sanitkou so spevákmi a vlajkonosičom s LSD. Zo sanitky sa ozýva latinský chorálový spev autorského textu, doprevádzaný recitáciou slovenského prekladu. Diváci/zúčastnení nasledujú pomalú sanitku v komornom sprievode.

   V kritickom zamyslení zo subkultúrnych okruhov, v ktorých sú psychotropné substancie vnímané ako alternatívna spirituálna cesta k transcendentálnym zážitkom, je ilustrovaný paradoxný charakter vzťahu: fyzické telo vs. jeho prekonávanie s víziou metafyzických sfér práve skrz fyziologické a kognitívne procesy mozgu reagujúce na užitú chemickú substanciu.

   Taktiež je tu predostretá otázka opravdivosti alternativity, odvodená od akejsi nedopovedanej mytológie formujúcej sa okolo tohto psychedelického kultu, ktorého odlišnosť pravdepodobne  spočíva v novej akanonickej forme bez limitov očakávania a uzáverov v absencií hierarchickej štruktúry.

   Avšak, akou je vo svojej prirodzenosti každá forma, keď nie limitujúcou? Ako identifikovať novú vlnu prinášajúcu súbor prejavov vizuálnej, jazykovej ci hudobnej kultúry, ktorá dôsledkom post internetovej doby ašpiruje k anonymite a nezáväznosti? Je duchovným oslobodením vystriedať tradičný feudalistický model vzťahu duša pastiera a ovečky za model kapitalistický medzi dealerom a konzumentom, kde môžeš veriť a prežívať čokoľvek, pokiaľ berieš?