synonymum veriť

ain

Rozpracovanosť: inštalácia, prezentácia

Pokračovanie v téme evanielizácie detí z posledného semestra.

Pôvodne som začal vypracúvať sériu detských ilustrácií byblických výjavov apropriovaným rukopisom ilustrátorky Ruth Morehead.
Momentálne sa nachádzam vo fáze, kde sa snažím zmapovať formálne a obsahové variácie katechézy v rámci lokálneho diskurzu, aktuálneho a dejinného. Pátram po miere významu interpretácie, dezinterpretácie a reinterpretácie v živote veriaceho a v platnostiach cirkvi. Témy ktoré som otváral v predošlej tvorbe, tak podrobujem osvetlovaniu a zhmotňovaniu.