Curiculum Vitae

VZDELANIE
2023 - Súčasnosť:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Intermédia

2019 - 2023:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vizuálna komunikácia


ERASMUS, ŠKOLENIA

Youthpass

9. - 30. 9. 2018

Erasmus +: KREATÍVNY GRAFIK, FARWAY company, Budapešť, Maďarsko
10. - 19. 8. 2018
Erasmus+: AMBASSADORS OF TOLERANCE, Drienica, Slovensko
25. - 3. 5. 2018
Erasmus+: MESSENGER OD HUMAN RIGHTS, Rusutjärvi, Fínsko
8. - 16. 10. 2017
Erasmus+: WAR AND PEACE, Zlatá Idka, Slovensko
13. - 20. 7. 2017
Erasmus+: KNOW YOIR HUMAN RIGHTS, Drienica, Slovensko
23. 6. - 17. 9. 2017
Iuventa: AKTÍVNE OBČIANSTVO, Slovensko


VÝSTAVY
22.12. 2023 - 4.2. 2024
The Monolith, Bratislava

8. 5. - 30. 6. 2021

SAINT E. JENNER CATHEDRAL, Kulturpark, Košice

2. 12. 2022 - 31. 1. 2023

ACROSS THE SEDIMENTS, Banské múzeum, Rožňava
17. 4. 2022

VIBE, Kunsthalle, Košice

10. - 11. 9. 2021

GELNICKÉ ILUMINÁCIE V. Banícke múzeum, Gelnica

BIO

Vo svojich inštaláciách cítim naliehavú potrebu nastavovať zrkadlo nám samým.

Vždy som bola aktívne zapojená do problematiky ľudských práv. Absolvovala som niekoľko krátkodobých programov Erasmus, ktoré sa zameriavali na náboženstvo, kultúru, politiku a životné prostredie. V mojom prístupe sa nezameriavam iba na teoretické riešenia, ale priamo sa angažujem v teréne, aby som dokázala čo najefektívnejšie transformovať problémy a poukázať na ne v mojich dielach.

V mojich projektoch sa držím overených a pravdivých faktov a dát. Spracovávam ich a prezentujem ich v priateľskej a zrozumiteľnej podobe. Dokazujem, že tieto čísla nie sú len „obyčajné čísla“, ale že sa za nimi skrývajú udalosti a veci, ktoré nás hlboko ovplyvňujú.

Práce