COLAMENTUM

apk+

Bezohľadná ťažobná činnosť v oblasti Gemera vyvolala široké spektrum environmentálnych problémov, vrátane zne- čistenia rieky Slanej, skladovania banského odpadu a vzniku prepadlísk, čo vedie k ekologickým katastrofám. Jemný a jedovatý prach z odkaliska sa už pri slabom vetre dostáva do ovzdušia, pokrýva rastliny, zvieratá a obydlia. Podľa štatistík Ministerstva zdravotníctva je v oblasti najvyšší výskyt rakoviny žalúdka a pľúc.

Na tento naliehavý problém reagujem záchrannými vestami, alebo aj vestami prvej pomoci. Inšpiráciou mi bola dvojica hubárov, ktorých som zastihla zbierať huby práve pri spomínanom odkalisku. Huby, ako živé organizmy, majú unikátnu schopnosť absorbovať a uchovávať ťažké kovy z pôdy a vzduchu. Vesty majú slúžiť obyvateľom Nižnej Slanej a okolia pri veterných dňoch, kedy im pomáhajú filtrovať prach zo vzduchu v okolí. Po dôkladnom výskume som zvolila najvhodnejší typ húb, a to hlivu, ktorá sa v rôznych častiach sveta osvedčila v čistení vzdu- chu v kanceláriách a verejných priestoroch.

Huby vo veste nesú aj iné významy. Ako príklad uchovávanie informácií a archivácia. Podobne ako environmentálne a zdravotné problémy v danej oblasti sa medzi obyvateľmi odovzdávajú z generácie na generáciu, aj huby v svojich mycéliách uchovávajú informácie o znečistení pre budúce generácie húb rastúcich z toxických mycélií.

V neposlednom rade celkovým umiestnením objektov do vitríny poukazujem na fixáciu daného problému a jeho muzealizáciu. Ľudia si v danej oblasti zvykli. Nemajú snahu odstrániť zdroj problému, ale len zmierňujú následky. Vesty sú vytrhnuté z času a kontextu. Sú len akousi pripomienkou,či ukazovateľom.

Vesty vznikli v spolupráci s @drz_huby