Curiculum Vitae

B. Jurčová CV 2o24

BIO

SK

V súčasnosti som študentkou magisterského stupňa na VŠVU/AFAD a zaujímam sa o ďalšie rozvíjanie vlastných tém / už využitých prístupov v svojej tvorbe. Tieto témy sú zvyčajne spojené s verejným priestorom, vlastným telom a nejakou fikčnou situáciou. Zaujíma ma aj kurátorstvo, ktorému som sa začala venovať len nedávno.

ENG

I am currently an MFA student at VŠVU/AFAD and am interested in further developing my own themes/approaches already used in my work. These themes are usually related to public space, one's own body and some fictional situation. I am also interested in curating, which I have only recently started to do.

Práce