Za stenou spánku

ain

Za stenou spánku, 2021
séria perokresieb
A4

Séria kresieb nesie pre autora dva významy. Prvý je návrat ku kresbe ako k prostriedku sebavyjadrenia po takmer 10 rokoch, počas ktorých všetko týkajúce sa kresby spĺňalo najmä praktický účel alebo prázdne plnenie zadaní bez hlbšieho osobného vzťahu. Išlo o prelomenie určitého psychického bloku, ktorý trval väčšinu jeho umeleckého štúdia. Kresba tmavomodrým perom na papier je zámerný návrat a nadviazanie na techniku, ktorá bola pred rokmi ako jediná dostupná v improvizovaných podmienkach školských lavíc. Druhý význam sa týka vyobrazeného námetu. Ide o vizuálne zachytávanie snov autora, ktoré tvorili jedinú formu nových zážitkov, socializácie a cestovania počas svetovej pandémie. Súčasne je to forma, ktorá so sebou nenesie možnosť si ponechať akúkoľvek fyzickú reprezentáciu, ku ktorej sa konkrétna spomienka viaže. Fyzické artefakty majú pre autora pri dôležitých spomienkach často veľký význam a práve kresby sú pre neho spôsob, akým si sny zhmotňuje.