Phototaxis

ain

  

  Phototaxis, 2020
pracovná verzia modelu
lepenka, drevo, kartón, sprej, tuš, elektronika, reflektor, ventilátor
22 x 60 x 70 cm
(Pozitívna) fototaxia je fenomén kedy má živý organizmus v tme tendenciu pohybovať sa smerom k svetelnému stimulu. Moja práca hovorí o zneužívaní prirodzených pudov a lákaní v tme. Vytvára porovnanie medzi tendenciou niektorých druhov hmyzu, vyhľadávať v tme zdroj svetla a tendenciou ľudí veriť v posmrtný život (ako vyrovnanie sa s pudom vlastnej sebazáchovy).
Ľudia ktorí sú v niektorých prípadoch ochotní venovať celý život, pre bezpečnejšiu smrť a život po neji.
Vytvoril som funkčnú pascu na hmyz, podľa vzoru bežných domácich pascí, ktoré lákajú hmyz v noci na svetlo a lapia ho pomocou prúdu vzduchu, ktorý ich potom pomaly vysuší.
Pasca dostala tvar evokujúci náboženský chrám a reprezentuje mechanické zneužívanie pudov v oboch prípadoch. Sajúci tunel so svetlom reprezentuje obraz svetla na konci tunelu – únik, život po smrti.