You got soft hands brother

ain

Publikováno

 

 

You got soft hands brother, 2023

 

séria objektov, betón, magnézium, pastel, variabilné rozmery kresby.

 

You got soft hands brother ironizuje absurdné prejavy neliečeného chlapizmu. Abrahám Motýľ je fiktívna postava, ktorá sa narodila ako Motýľ, no musí sa stať chlapom, aj cez mŕtvoly! Cieľom projektu je prepojenie naratívneho obsahu práce s jej formou a vyjadrenie vzájomne prepojenej hrubosti, tvrdosti a krehkosti tzv. manosféry.

Dielo je v stave rozpracovanosti, prototypy dočasne ilustrovaných objektov z betónu, rôznych tvarov, veľkostí a hmotností, sú určené k manipulácii. Dočasné ilustrácie sú zhotovené kombináciou horolezeckého magnézia a pigmentu, pri manipulácii sa stierajú a odtláčajú na manipulátorstvo a zároveň zabezpečujú lepší úchop.