Violet Spaces

Vo svojej práci sa zaoberám estetickou sebakolonizáciou v rámci kontextu súčasného umenia,ktoré sa stáva esteticky mrtvým jazykom jak materiálne tak aj kontextuálne – len automaticky generovaným, apropriovaným. V mojej práci nastáva esteticko- kritický parazitizmus. Vytváram,generujem hybridizujúce identity na pomedzí žívého/mrtvého – virtuálneho/reálneho,esteticky aj materiálne. Post Identity v súčasnej postkapitalistickej situácii, ktoré sú nám “voľne” núkané a nekonečne generované akceleratívnym trhom, sú nami automaticky a prirodzene preberané a príjmané. Vo svojich pohybových performance-iách prechádzam vlnou rôznych hybridizujúcich identít – človeko – stroj, človeko – zviera, človeko-žena-muž. Nastáva vizuálna a identitná fluidita. New Age, Trans, Meta, Neo, Post – kontext pojmov a vizuálnej reprezentácie je nejasný “hybridný”, stáva sa automaticky generovaným a kopírovaným ako ctrl-C a ctrl-V. Je ako automaticky prečítaný kontext pojmov a významov, ktorý je len prebratý a vyskladaný a nemá žiadnu hodnotu. Je to len reprezentácia digitálneho číselného kódu. Neošamanistický rituál – virtuálny sen. Post Utopia už neexistuje. ”Network” – vizuálna a informačná hyper– intertextualita. Telo, hmota, pohyb a energia v post-digitálnej dobe. Nastáva stav univerzálnej vizuálnej odkazovateľnosti. – Vizuálne a informačné apropriovanie a kódovanie jazyka a materiálnosti, ktoré vytvára vizuálnu reprezentáciu budovaného obrazu a naratívu.