Trápnovosť

IN

Publikováno

Postavte sa pred bicykel. Chyťte koleso za pneumatiku a pomaly ho roztočte. Pohyb je pravidelný,
tempo vychádzkové.
Pomaly zastavte.

Zamyslite sa nad slovom emócia. Aký je význam tohoto slova?
Emócia – cit, duševné pohnutie, vzrušenie. Silný pocit plynúci z okolností alebo vzťahu s iným.
Z latinského movere – hýbať, uvádzať do pohybu.

Koleso sa znova začína točiť, urobí sedem okruhov a zastaví sa.
Pozrite sa na spice kolesa. Predstavte si, že každý trojuholník, ktorý zvierajú, vypĺňa jedna farba.
Začnite zelenou, potom pridajte modrú, vedľa nej fialovú. Nasleduje červená, oranžová a
napokon žltá farba. Teraz roztočte koleso – hranice medzi farbami sa rozostrujú, miznú.
Pohybom ste medzi farbami vytvorili plynulé prechody – kontinuum.

Zamyslite sa na chvíľu nad tým, aká je funkcia umenia. Bicyklujte dopredu v pokojnom rytme.
(Pauza)
Teraz sa na chvíľu zamyslite nad funkciou trápnosti. Pokračujte v pokojnom bicyklovaní.
(Pauza)
Zabrzdite.
Čo ak by som vám teraz povedala, že trápnosť je jedným zo základných kritérií umeleckého
diela?