Transformačné etudy

Prácou Transformačné etudy reagujem pohybom na ruchy prostredia.
///

Performancia ako formát ma oslovila, keď sme v rámci ateliérového zadania pra- covali na spoločnej pohybovej performancii s témou vôle. To ma nasmerovalo aj v mojej individuálnej tvorbe a počas semestra som kontinuálne vytvárala a natáčala krátke etudy, v ktorých pohybom interpretujem ruchy vybraných prostredí. Na miesta som sa vracala niekoľko ráz, aby som scénou vyvolala kontrast, pohybom utra- la zvuk, zakomponovala sa do prostredia, aby som zladila všetky zložky — svetlo, pohyb, výraz. Musela som pritom prekonávať vlastný komfort, ochrannú bublinu, nesmelosť, neskúsenosť a neschopnosť, až ma napokon samotný proces tvorby premohol — pomohol mi prekonať sa. Aj o tom sú Transformačné etudy.