To Meet a Hydra

vvv

Prototyp príbehu žánru new weird zameraného na konflikty jedinca a spoločenstva, vôle/ duše a motívov navodených fyziologickými procesmi v tele. Fenomény reálneho sveta ako stotožňovanie sa s pracovným postom, veľké firmy preberajúce funkcie vlády a rozdiely medzi triedami sú prenesené do fantastických pojmov. Cieľom tohto diela je predložiť príbeh hovoriaci o týchto problémoch v sureálnom až absurdnom settingu. Každá kapitola he zhrnutá v jednom symbole, ktorý je umiestnený na jej začiatku.