ALT-F4

vvv

Je projekt postavený na štruktúre prirovnávania cyklickosti prírody k obdobiam života
firmy. Médiom je video, ktoré vo fázach odstupuje od zavedenej štruktúry. Prostriedkom
naratívu som sa snažila vyjadriť k médiu hier ako k médiu interaktivity a kontroly. Dielo je
nasnímané ako takzvaný letsplay- video alebo stream média ktoré je vytvorené k priamej
kontrole.
Prírodné prvky ako rast su prirovnávané k prvkom vygenerovaným softvérom- médiu
vytvorené človekom. Interakcie vo videu nemôže ovládat ani divák a
v rámci kontextu videa unikajú aj ‘letsplayerovi’. Celkovo som sa vo videu snažila zobraziť
kontrast medzi elementami priamo kontrolovanými človekom- umelých systémov a
nekontrolovatelnosť až druh bezmoci, ktorý cítime konfrontovaní s elementami mimo našej
moci. Téma firmy som zvolila nakoľko subjekt považujem za dôležitý článok stavby našej
terajšej spolocnosti. Cyklickosť roka je tu videná najmä ako časť života jednej firmy. Dielo je
sice komponované ako film s presne daným začiatkom a koncom avšak, rýchlosť striedania
záverov a počet elementov v nich podnecuje k opätovnému pozretiu, rovnako ako záverečná
scéna, kde hráč má na výber len možnosť pokračovať alebo opustiť hru stiskom alt-f4, co je
štandardne používaná klávesová skratka pre okamžite vypnutie aplikácie. Názov
alternatívna funkcia štyri tiež priamo nadväzuje k prirovnávaniu ktoré v projekte používam,
rovnako ako k štyrom ročným obdobiam.
Jednotlivé zábery su rovnako zlúčeninami médii a zdrojov a všetky sú voľne
dostupné- CC0 stock footage a open source 3d program zvaný Blender- ktorého názov mi
pri projekte tiež prišiel vhodný. Zábery progresu pri práci, prítomné najmä v období jari sa
striedajú s finálnymi rednerami ktoré sú komponované aby stale hovorili o estetike 3d a UIvirtualite ako prostrediu kompletne ovládaného človekom,a zábermi reálneho sveta. Dialógy
ktoré dej sprevádzajú sú odvodené od bežne používaného dialógového systému vo
videohrách, kde hráč volí z daných odpovedí a tým postupuje po dialógovom strome. V
období jari je téma pojaté štandardne, v období leta hráč nútený prijať rýchly monolog
postavy, skrz jeseň to je hráč ktorý rozpráva s prikivujúcou postavou. Cez zimu opäť dialóg
len prijíma avsak omnoho pomalším spôsobom než v Lete.
Prítomné postavy sami vyjadrujú štyri obdobia. Cez jar vidíme formújuce sa figury
neurčitého pohlavia. Figúry sú dve, priamo odkazujúce na znamenie váh, nachádzajúcich sa
v opačnom období jesene, ktorych elementom je vietor. Leto je postava s leviou hlavouzviera znázorňujúce slnko, ktorého znamenie sa tiež nachádza v tomto období. Jej
oblecenie je vytvorene z materiálu vytvoreného pre 3D office buildings. Správanie tejto
postavy je manické až nepríjemné, znázorňujúce silný žiar slnka. Skrz jeseň vidíme tmavú
postavu s rohami, oblečením pripomínajúcim úradnicku. Rohy znázorňujú znamenie býkanachádzajúceho sa v opacnom období jari, ktoreho elementom je zem. Postava bez slov
prikyvuje monológu hráča kde následne ju vidíme ukladať informácie do záložiek- jeseň ako
obdobie triedenia, ukladania toho čo bude podstatné k začiatku ďalšieho roka a pre prežitie
zimy. Cez zimu nikoho nevidíme, ako kontrast k letu. V rohu obrazovky sa po celý rok
nachádza postava, ktorá na jar začína zarastať koreňmi a cez zimu dosiahne celkový tvar,
ktorý následne začne opäť obrastať ako sa cyklus opakuje.
Účelom tohto diela je poukázať na prírodné cykly a prirovnať ich k človekom
vytvoreným systémom, so záujmom v dlhodobej udržatelnosti.