The life of gate

ain

https://www.youtube.com/watch?v=P_ae-kPTLPg&feature=youtu.be&ab_channel=miriamfrk%C3%A1%C5%88ov%C3%A1

Názov diela : The life of gate

Rok vzniku : 2019 / video

Ateliér : Ateliér priestorových komunikácii + 

Vedúci ateliéru : prof. Mgr. Art. Anton Čierny

Asistent: Mgr.art Jaroslav Kyša 

Sú miesta, ktoré so sebou nesú veľký kus histórie, udalosti, momentov a spomienok. Tieto miesta dokážu v nás vyvolať  tak silné emócie, že častokrát zostávajú v našej mysli navždy. Na týchto miestach dokážeme zmeniť naše presvedčenie, zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami života, rozmýšľať nad históriou a udalosťami, ktoré sa na týchto miestach stali pred mnohými rokmi a výrazne ovplyvnili  našu históriu a smerovanie dejín.  Na tieto miesta cestujú ľudia z celého sveta, veľakrát aj opakovane. Jedným z takýchto miest je aj Brána Božieho hrobu v Jeruzaleme. Na tomto mieste môžeme pozorovať množstvo ľudí, ktorí sem prichádzajú už od skorého rána v rozličných časových intervaloch zotrvávajúci  pri Bráne a častokrát sa aj vracajú.

Prichádzajú s určitým očakávaním a verím, že všetci odchádzajú s veľmi silnými emóciami, ktoré ostanú v ich mysli navždy, pretože toto miesto má veľmi silný emočný náboj či už pre veriaceho alebo neveriaceho človeka.