Syndróm krehkosti / Frail syndrome II.

vvv

Publikováno

Autonómny objekt ďalej rozvíja tému krehkosti a fotografickú sériu Frail syndrome.