SVETLOV

vvv

Svetlo sa stalo mojou obsesiou, závislosťou, fetišom. Prirodzene som si zbierala materiál, pri ktorom som mala absolútny pocit prežitia a zaľúbenosti, ktorú popisujem v nahratom texte. Je to ako hra- svetlo sa mi ukazovalo a ja som chcela stále viac a viac. Je to zbierka divností, ktoré milujem.

Popri tom som sa venovala téme ohľadom dvojjedinnosti, rozpoltenej osoby v sebe a hľadania vlastnej identity. 

 Sú to dve práce, ktoré so sebou veľmi úzko súvisia, používaním svetla ako médium. Scénovaná performance a zachytávanie performance svetla.

-práca zahŕňa objekt, video, video performance, audio text-

Videoperformance:  https://youtu.be/aXyAvv6CfF8

Video:  https://youtu.be/bulaKqVQWjY

Audio text:  https://youtu.be/eMNjp_lv9EA