SVETLOV

vvv

Svetlo sa stalo mojou obsesiou, závislosťou, fetišom. Prirodzene som si zbierala materiál, pri ktorom som mala absolútny pocit prežitia a zaľúbenosti, ktorú popisujem v nahratom texte. Je to ako hra- svetlo sa mi ukazovalo a ja som chcela stále viac a viac. Je to zbierka divností, ktoré milujem.

Popri tom som sa venovala téme ohľadom dvojjedinnosti, ktorá mi bola blízka zmenou identity,  ktorá sa žene mení pri zmene priezviska. 

 Sú to dve práce, ktoré so sebou veľmi úzko súvisia, používaním svetla ako médium. Scénovaná performance a zachytávanie performance svetla.

-práca zahŕňa objekt, video, video performance, audio text-

Videoperformance:  https://youtu.be/aXyAvv6CfF8

Video:  https://youtu.be/bulaKqVQWjY

Audio text:  https://youtu.be/eMNjp_lv9EA