Stories of The Inflamed Head

vvv

      Predmetom mojej diplomovej práce je hľadanie zdrojov zápalu Zapálenej Hlavy a popísanie faktorov, ktoré ho spôsobujú, ovplyvňujú, zhoršujú, či zmierňujú. Zápal skúmam vo vzťahu k technológii, internetu, sociálnym sieťam, ale aj v súvislosti s médiami, či online algoritmami. Zaujíma ma, aký má ich používanie dopad na spánok, hormonálnu sústavu, či trávenie, ale aj našu schopnosť sústrediť sa, či celkovú “funkčnosť” a wellbeing. Pojem Zapálená Hlava používam ako metaforu (tak trochu nefunkčného) stavu bytia, ktorý nám môže brániť jasne konať a rozhodovať sa správne kvôli prítomnému zápalu. Napriek tomu ho však sami, či už vedome alebo nevedome živíme. Tento zápal má vplyv na to, ako sa pozeráme na svet a do istej miery ovplyvňuje aj našu spokojnosť.

Zapálenú Hlavu považujem za diagnózu online spoločnosti vysporiadavajúcou sa s tekutosťou doby. V rozličnom rozsahu sa dotýka takmer každého, koho prebúdza budík smartfónu hneď vedľa postele, v ktorej noc predtým zaspával s modrým svetlom obrazovky v tvári, či človeka, ktorý sa snaží nájsť najbližší obchod s potravinami pomocou Google máp. Je ťažké konať, rozhodovať sa, či meniť veci k lepšiemu so Zapálenou Hlavou. Pod týmto pojmom si predstavujem rozptýlenú myseľ, neschopnú sústrediť sa, rozhodovať sa. Nekonzistentné myslenie, absenciu štruktúr, či návykové a deštruktívne správanie. Uprednostňovanie instantných uspokojení, pred tými dlhotrvajúcejšími.

Zapálenou Hlavou sa zaoberám kvôli pocitu osobnej zodpovednosti voči prostrediu v ktorom žijem, spoločnosti v ktorej fungujem a koniec koncov aj stavu sveta. Vieme, že by sme mali urýchlene konať. Keď horí zem, horí aj hlava. Alebo naopak? Zapálená Hlava nemá kontrolu nad ničím. So zápalom ju však nikdy nezíska. Preto je dôležité rozpoznať sféry života, nad ktorými môže mať aspoň akúsi moc.