STANDING UNDER

apk+

Publikováno

Státie pod niečím vyšším, nadprirodzeným, tajomným a zároveň premostenie k slovu understanding, ako porozumenie aktu vkladania modlitieb a prianí do štrbín múrov.

Priamy pohľad skrz niečo, čo je očiam skryté a zamyslenie sa nad tým, ako sa náš pohľad mení, ak sa dokážeme pozrieť aj na druhú stranu múru.

/interakcia s divákmi, poskytnutie možnosti na zanechanie priania/