Something is cooking

ain

Publikováno

Feeding the Feeding System (Viktoria Gajdošová, Sarah Valovičová, Vivien Kvasnicová) IV. Bc

Something is cooking (Niečo sa pečie), 2023, videoinštalácia

Dielo s názvom Something is cooking je teaser ku bakalárskej práci kolektívu Feeding the Feeding System. Kolektív tematicky v diele skúma kritickú zábavu, zábavnú kritiku a iné dilemy. Dielo je prezentované v štádiu rozpracovanosti.

oči zoomA008_06270058_C206_1