Slza po…

apk+

 

 

 

 


 

 

Zaujala ma myšlienka, že zo sĺz sa dá čítať o našich pocitoch. Vychádzam zo štúdií, ktoré hovoria, že slzy obsahujú rôzne hladiny bielkovín, enzýmov, hormónov a solí. Preto sa podľa toho akú emóciu v daný moment prežívame, vizuálne mení kryštalická štruktúra slzy. Mojim zámerom počas návštevy Jeruzalema bolo zachytiť a priniesť si pravdivú informáciu o danom mieste. Zhmotniť skutočný pocit z tohto prostredia. Transformovať ho do niečoho fyzického.

To čo vidíte je fotografia mojej slzy 400x zväčšenej mikroskopom, zachytenej počas návštevy Jeruzalema.