SEN

Publikováno

V svojej semestrálnej práci som sa zamerala na vyjadrenie svojich emócií prostredníctvom mojich snov. V snoch nachádzame rôzne spojenia a prepojenia obrazov a zvukov. Niekedy je línia príbehu súvislá, inokedy nám jednotlivé “scény” nedávajú zmysel. Je akoby až ich povinnosťou ostať pod rúškom tajomstva a tak je teda na nás či sa podujmeme ich“rozlúštiť” ,alebo nie a necháme ho ako našu malú, nijak nie výnimočnú “časť” nás samotných.. Je to na nás ako si ich vyložíme. V snoch veľmi často prevažuje vizuál, ale v niektorých prípadoch sú súčasťou aj zvuky, nálady či chute.

Vo video inštalácii Vám ukazujem zmes mojich snov, ktoré sa mi snívali počas rokov, z pár z nich som sa rozhodla zvizualizovať a podčiarknúť pre mňa osobne silné a nezabudnuteľné momenty, v ktorých som mala pocity/emócie intenzívnejšie ako v reálnom živote. V snoch sa mi často ukazovali potláčane pocity a často nevypovedané veci. Touto formou sebavyjadrovania nadobúdam pocit istého pokoja.V tomto diele bolo pre mňa najdôležitejšie vyjadriť to ako sa cítim Ja a dostať zo seba von niektoré veci, ale bez použitia slov.