Kabinet Kunertiozít

ain

Publikováno

Kabinet Kunertiozít, 2023
objekt, 96x60x4cm

V semestrálnej práci je pre autorku hlavnou inšpiráciou Kabinet kuriozít. Výberom rôznorodých predmetov viažucich sa k dávnej spomienke alebo len k čistej  fascinácie objektom a ich ukladaním do poličiek, si autorka začína uvedomovať aj jej vlastnú potrebu usporiadania seba samej. V procese tvorby osobného kuriózneho kabinetu prichádzajú zaujímavé uvedomenia, ktoré sú občas až desivé, minulosťou zabudnuté, spomienky vynárajúce sa z jej útrob.