Rekolekcia sfér

apk+

rekolekcia sfér – kniha procesu – LINK

Troj-dimenzionálny Strom Života pripomína esenciu Kabaly, mystickej podstaty Judaizmu, ktorej cieľom je sebapoznanie, sebarealizácia a rozvoj kladných cností u človeka. Týmto spôbom ho vedie do súladu s jeho dušou, ktorej zámerom je podľa Kabbaly celenie svetskej (fyzickej) a duchovnej sféry; konajúc pritom „opravu sveta“ – Tikkun Olam – skrze aktívne a pasívne úrovne intelektu, emócií a činov, postupujúc stupňami uvedomenia.

Obsah:
Projekt, vytvaŕa priestor pre rozvoj myšlienky o vývoji samotného fenómenu seba-uvedomania, z antropologického, psychologického, metafyzického či mystického (ezoterického) pohľadu . Posun vńimania svojej individuality sa v zvieracej ríši druhovo líši, u človeka nastáva indentifikácia vo fázach, v ktorých si vekom osvojuje svoju identitu. Avšak kam až može človek zájsť na ceste sebapoznania, to záleží to len na jeho koncepčnom vnímaní samého seba. Postupujúc ďalej v bádaní o vedomí, nachádzame mnoho ciest.
Kabala je názov esoterického poznania. Jej pôvod je vnútorným učením judaizmu. Zaoberá sa Bohom, vesmírom, ľudstvom a ich vzájomných vzťahoch.
Vrhajúc sa na zmes metafyziky, kozmológie a psychológie, kombinovaná s rôznymi praktikami sa znova formuluje v súčasných podmienkach. Toto umožňuje súčasnej generácii opäť pochopiť toto starodávne duchovné učenie.
„Každá duša má určitý počet „božských iskier“, ktoré potrebuje vyzdvihnúť naspäť, inými slovami, život je takpovediac jedna veľká hra na schovávačku – iskry sa skrývajú a našou úlohou je ich vytiahnuť zo zeme (nie fyzicky, ale koncepčne). Čo znamená, že v akejkoľvek interakcii, ktorú máme, čokoľvek, čo jeme; vždy je príležitosť povýšiť túto skúsenosť, urobiť ju trochu duchovnejšou, trochu posvätejšou. A keď to urobíme, získame späť túto iskru zbožnosti, svätosti, ktorá padla na toto zdanlivo svetské, nízke miesto, povýšime ju a vrátime späť Bohu, svätosti.
Boh nás vedie na miesta, kde musíme pozbierať tieto iskry. Musíme to urobiť. Keď sa stretneme s iskrou a túto skúsenosť pozdvihneme na trochu majestátnejšiu po duchovnej stránke, opraví sa to, čo bolo rozbité – Tikkun Olam
Nejde o to byť teoretický, ale o to mať vplyv/impakt.
– Rabín Ari Sollish
Umenie života
Umenie vesmíru
Umenie nájsť v tme iskru svetla, ktorá ťa povznesie.
Cez svoju formu – mikrokozmos – indiviuduálne vedomie – cítenie – ku chápaniu (a podľa Kabbaly rekorekciu) makrokozmu.
Sme božou spojkou – spojkou pre vyššie cnosti – formujúc svet od utrpenia k harmónii, mieru.
Je priestor sa pýtať samého seba :
Kto som a ako sa odrážam von?
Čo reflektujem, ako sa projektujem do sveta ?
Aký mám impakt na svojich blížnych, okolie?
Koruna, múdrosť, porozumenie, vedomosti, láska, disciplína, ambície, pokora, spájanie, rojálnosť – tieto výrazy používa Boh ako umelec farby na palete, ktorou maľuje (človekom) vesmír. (parafráza)