PRIVÁTe

zamerala som sa na pozorovanie súkromného obytného priestoru,
jeho vplyv na kvalitu života, pohyb v ňom a možnosti, ktoré ponúka svojím obyvateľom,
ale aj na komunikáciu vonkajšieho a vnútorného prostredia, teda prienik súkromného
a verejného priestoru. a to sa stalo východzím pre tvorbu pravidiel pohybovej performance, 
odohrávajúcej sa v obytnom priestore, ktorý je sprístupnený pohľadu diváka a verejnosti.
site - specific

privite / public

art / life

pohyb
evet je zážitok
bakalarska práca - research a texty Private,DK
PRIVÁTe
22.5.2017 o 21:00

fotografie z akcie

dokumentácia 
video 12'min


2017