Potreba odrezať si nohy

vvv

Potreba odrezať si nohy

Potreba odrezať si nohy je krátky scenár, venujúci sa prioritne téme staroby, ale aj vzťahu s vlastným telom, queer skúsenosti, či každodenným bojom so svetom okolo nás.

Text je doplnený mojimi ilustráciami, ktoré o daných témach komunikujú explicitnejšie. V tejto polohe mi dovolili vyjadrovať sa s oveľa väčšou dávkou emócií a hravosti, ktorá je v texte prítomná len sporadicky.

 

 

Kniha je finálne situovaná do inštalácie, ktorá by mala v divákovi umocňovať pocity hlavnej postavy. V inštalácii používam stolík, pri ktorom si doma bežne čítam knihy, no tentokrát je kniha umiestnená zospodu. Ak si divák pod stolík ľahne, aby si knižku prečítal, ocitne sa v stiesnenom prostredí akejsi pomyselnej rakvy. Na nej je položený smútočný veniec. Inštaláciu som v domácich podmienkach umiestnila do dvoch prostredí, jedno simuluje atmosféru nemocnice, druhé cintorína.