Pondelok 6:32

apk+

Už pri zamykaní bytu ťa zalieva studený pot.
Cestou nevedomky trasieš nohou.
Prichádzaš do práce.
Všetci sú už nastúpení, ako keby boli odliaty z jednej formy.
Žalúdok sa ti sťahuje viac a viac každým pohnutím ručičky.
Nervozitu už neskryješ pod stôl. Rozlieva sa po celom tvojom tele.
Utečieš rovnako, ako to urobili tí predtým?

Prieskum zima 2018

(video čoskoro)


Na začiatku semestra som sa začala zaoberať potením ako spoločenským erorom.
Skúmala som ako a prečo vzniká, z čoho sa pot skladá a čo ho spôsobuje.
To ma priviedlo k rozmýšľaniu o tom, v akých momentoch sa ja zvyknem potiť.

Zároveň som sa ocitla situácii, kedy som denne behala po úradoch,bankách a iných inštitúciách z ktorých som pociťovala úzkosti a stres.

Všimla som si, že aj samotní pracovníci na tom často nebývajú rozdielne ako ja a vo svojej práci sú vystresovaní, či už z toho, že sú sledovaní, alebo sú pod tlakom ich nadriadených.
Začala som sa touto situáciou a samotným bossingom, čiže rafinovaným nátlakom zo strany nadriadeného zaoberať. To som si však ešte neuvedomovala, že táto téma odzrkadľuje pocity zo situácie na mojom pracovisku, kde som bola svedkom takéhoto bossingu, ktorý sa držal v tajnosti.