Pneumat

apk+

Tento motorizovaný mechanizmus priamočiarym spôsobom stelesňuje chybovosť technického sveta, využívajúc defektové vlastnosti pneumatiky, či škrípajúcich zvukov kolies a motora. Posunom akustického potenciálu Pneumatu do zvukovej kompozície založenej na náhode objekt ožíva a nadobúda vlastnosti nepredvídateľného organizmu s dvoma pneumas.