Plaster fields

ain

 PLASTER FIELDS

2023, maľba, 200 x 120 cm, stierka na sklotextilnej sieťke a sadrokartóne, cw profil

Dielo sa venuje estetike stavebných materiálov, ktoré následne pretvára na abstraktný obraz. Samotné materiály, z ktorých je práca vytvorená, odkazujú asociatívne na steny, stavby, prestavby, rekonštrukcie, plochy. Kompozícia obrazu je ovplyvnená spomenutými materiálmi a ich interakciou, kde hlavnými východiskami sú rozmazávanie stierky na sklotextilnej sieťke ako aj veľkosť plochy sadrokartónového bloku.

—————

PLASTER FIELDS

2023, painting, 200 x 120 cm, plaster on fiberglass mesh and plasterboard, cw profile

The artwork devotes itself to construction materials, which it reconstructs into an abstract painting. The materials, of which the work comprises, denote associations with walls, buildings, construction, reconstruction, areas. The painting’s composition is influenced by the aforementioned materials and their interaction. Where the main points of interest are the blurring of plaster on the fiberglass mesh as well as the great size of the plasterboard.