Peasants With debts

ain

Michaela Kacsiová – Peasants With debts, performatívne video, 6:33min

Súčasné socio – spoločenské problémy (hegemónia neoliberálneho kapitalizmu), prenikajú do všetkých úrovní nášho života, až do takej miery, že je potrebné pýtať sa, či je možné sa z týchto mechanizmov vymaniť. Zvyšujúca sa miera individualizmu, ktorá narúša zložitú spleť rôznorodých spoločenských vzťahov do takej miery, že vina sa pripisuje patologickým jednotlivcom, ktorí „zneužívajú systém“, nie systému samotnému. Ak už externália kapitalizmu neexistuje, je možné proti nemu bojovať a zároveň nebyť jeho súčasťou? Bazén je vždy trochu kontaminovaný a trochu nechutný. Ak bazén vôbec niečo znamená, znamená to našu vieru v štát – alebo prinajmenšom v manažérsky tím – neutralizovať čiastočky sračiek skôr, ako sa dostanú do našich úst. Život je tvoja ustrica alebo aj nie?