Paralelné vlny

 

Vo vnútri budovy sa nachádzajú rôzne káble, potrubia a trubky, ktoré môžu pripomínať cievny či nervový systém v živom organizme. Ozvučením týchto inžinierskych sietí v stenách a skúmaním ich zvuku vznikla táto site specific zvuková inštalácia.

     Ide o tiché, takmer nepočuteľné zvuky. Piezá, použité na zachytenie zvukov, a v reálnom čase ozvučujúce niektoré objekty (napríklad poistkovú skrinku či lampu) pripomínajú stetoskopy, ktoré počúvajú útroby budovy. Pri vyššej hlasitosti vzniká spätná väzba meniaca vnímanie priestoru. Zvuková kompozícia je postavená na skúmaní polôh jednotlivých signálov a ich frekvenčnej charakteristiky. Ich mnohotvarosť je dosahovaná zhlasovaním či stišovaním rôznych častí akustického spektra, ako aj celej zvukovej stopy.