Fantómová končatina

apk+

  Ako moja  fenka Arwen stárla a slabla, intuitívne som začala zbierať plechovky od jej žrádla. Rozhodla som sa, že ich budem zbierať do konca jej života, a to do 8.11.2017. Lineárny tvar zacínovaných plechoviek reprezentuje časovú os posledných týždňov jej života. Po jej smrti, moja reakcia na túto stratu bola, že aj keď jej telo už nebolo prítomné, môj mozog generoval zvuky, ktoré predtým vydávala, kňučanie, chodenie, brechanie, atď, z náhodných zvukov v mojom dome. Mini reproduktor na konci časovej osi plechoviek premenil tubulárny vizuál na funkčný tvar smerového reproduktoru. Môžeme tu počuť zvukovú slučku, ktorá najprv začína autentickými zvukmi Arwen, a pokračuje zvukmi môjho domu, ktoré mi ich pripomínajú.

   Na celkovú stavbu konštrukcie sa dá pozrieť z viacerých uhlov. Je to krivka v čiarovom grafe, kde x-ová os je čas a     y-ová os je zdravie Arwenky. Je to teleskop zamierený do vesmíru, niekde, kde si často predstavujeme, že sú naši zosnulí. Je to roh či trúba, nástroj, ktorý sa často používa v odlišných kultúrach pri rôznych ceremóniách, na začiatku či na konci vojny, niekde aj pri pohrebe.  Tvar konštrukcie z oceľových tyčí môže pripomínať sediaceho psa.

   Tento zvukový objekt je aj pamätník pre Arwen, aj reflexia na to, ako reagujú naše zmysly pri našich stratách, či už vecí, zvierat alebo ľudí.