Pamäť ruky

apk+

 

Práca je otvorenou polemikou o ľudskej ruke ako o tvorivom činiteľovi, skúma a hľadá hranice, kde tvorivá ruka funguje a kde už zaniká. Opiera sa o fakt, že ľudská inteligencia sa rozvinula práve na základe hmatu, gestiky a používania nástrojov. Skúmam prechod od prvého kontaktu človeka s hmotou, s materiálom, až po súčasné využitie ruky, ktorá kontakt s materiálom stráca.

J. Pallasmaa v knihe Mysliaca ruka, ktorá bola teoretickým podkladom pre túto prácu, tvrdí a odôvodňuje, že “v skutočnosti je opodstatnené sa domnievať, že pred súčasnou priemyselnou, mechanizovanou a materialistickou konzumnou dobou nám každodenné situácie ponúkali komplexnejší skúsenostný základ pre ľudský vývoj a štúdium, a to vďaka priamej interakcii s bežným svetom a jeho komplexnými súvislosťami.”

Do stredu diela je postavená rotujúca hlina odtlačená ľudskou rukou, na podstavci ako symbolický monument začiatku, prvého stretu človeka s hmotou. Je symbolom prvotného bodu, na ktorom sa vystavala ľudská civilizácia.

Nízky podstavec so základnými materiálmi a odliatkov častí ľudského tela / rúk  je úvodom, sú symbolmi vzájomného vzťahu.
Stena v pozadí ako muzeálny priestor –  nástroje rôznej epochy, ako predĺženie ruky a jej zručností: vidíme uchovávané paleolitické nástroje (pästné kliny, kostné šidlá…). Prechádzame o stupeň nižšie k sofistikovaným manuálnym nástrojom, pinzety, ihly, skalpely apod. a v strede prichádzame k súboru nástrojov súčasnosti – počítačovej myši.
Kartónová krabica s hlinenými odtlačkami pod nimi odkazuje na uchovávanie skúseností, na manuálnu pamäť, krabica ako potencionálny priestor pre uchovávanie.

Tak divák prichádza k zvyšnej časti – “laboratórny stôl” s obsahom predmetov, komunikujúcich spolu na základe vonkajšej podobnosti, no s rozdielnou funkciou. Medzi predmetmi cítiť diverzitu – nehmatateľnosť až neschopnosť obsiahnuť  (manuálnu) tvorivosť pri digitálnych komponentoch – PC procesory, CD disky a kremíkové wafery (čipy) v opozícii s ihlou, pieskom, šicím náprstkom či kružidlom. Sú to predmety obohacujúce mozog práve cez tvorivú ruku vs. predmety stimulujúce mozog bez použitia tvorivej ruky. Lupa nad kremíkovými čipmi ponúka bližší náhľad – práve iba náhľad – na detaily vpísané nanotechnológiami.

Dielo ponúka divákovi hľadanie asociácií prítomnosti a neprítomnosti tejto ruky, jej nejasnosti, vytrácania sa.

 

DSCF5762 copy

DSCF5912 copy

DSCF5676 copy

 

 

DSCF5702

 

DSCF5842

DSCF5717

 

 

DSCF5845 copy

DSCF5727

 

DSCF5988 copy

DSCF5970 copy

 

DSCF5931 copy

 

DSCF5566