Obraz

ain

Publikováno

Autorka nachádzala vizuálny pokoj a jednoduchosť, ktoré obrazom prehovárajú, ak im dáme priestor