O čo sa snažíme? / Neexistujúca dokonalosť

apk+

.

.

.

.

.

Počas zimného semestra som sa zaoberala dokonalosťou. Prvotný impulz bolo uvedomenie si že dokonalosť vlastne v reálnom svete neexistuje. Dokážeme ju však vytvoriť virtuálne.

Všimla som si to najskôr v prírode. Nachádzame tu príodnú symetriu, ktorá možno na prvý pohľad vyzerá dokonalo avšak keď sa pozrieme lepšie vždy je narušená, vždy má nejakú chybu.

Premýšľala som nad pestovaním rastlín v laboratórnom prostredí. Ak by rástli v prostredí bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov možno by skutočne narástli dokonalo symetrické. Na to som však podmienky nemala tak som sa rozhodla vytvoriť takúto rastlinu digitálne.

.

.

.

.

.

.

Pre lepšie zobrazenie toho, že kvet je naozaj symetrický som použila hologram aby sa naň dalo pozrieť z viacerých strán.

Prečo je to celé v chlebe?

Žijeme v spoločnosti v ktorej sa tlačí na dokonalosť a šťastie. Každodenne konzumujeme túto informáciu ktorú nám servírujú médiá a sociálne siete.

Preto som aj ja, tak isto ako oni, vložila túto informáciu do niečoho obyčajného, čo konzumujeme každý deň alebo to poznáme ako ustálené spojenie “chlieb náš každodenný” .

.

.

.

.

.

Tak isto som chcela aby celá inštalácia pôsobila absurdne. Pretože je absurdné snažiť sa o niečo, čo sa dosiahnuť nedá.

.

.

.

.