Mylujem

ain

Coco Chmelár a Michaela Cingelová
Mylujem
2021, videozáznam z performance, 0:23min

Autorky sa v diele Mylujem venujú téme medziľudských vzťahov. Uvažujú, prečo v niektorých ostávame napriek tomu, že majú na nás negatívny vplyv. Vizualizujú predovšetkým zmenu pozícií zo submisívnej na dominantnú alebo naopak. Vnímajú ich ako momenty, kedy nastáva nestabilita a potenciál pre vznik a rozvoj toxicity medzi dvoma ľuďmi. Okrem individuálnych ľudských vlastností je pre ne dôležitou premennou aj ich kompatibilita, fáza a načasovanie vzťahu. Zároveň sú si vedomé toho, že toxický vzťah môže vzniknúť medzi ľuďmi, ktorí individuálne nemusia byť toxickí. Submisívna osoba sa častokrát prispôsobuje a snaží sa o premenu diskomfortu druhej osoby na komfort. Pričom dominantnejšia osoba má tendenciu neustále zväčšovať svoju vlastnú bezpečnú zónu a to aj na úkor druhej osoby a samotného vzťahu. Performance tak stelesňuje obe pozície, ktoré v istom momente môžu byť toxické pre obe strany.