Krajina Nod

ain

Krajina Nod je prvým cyklom série Nomádia, ktorá sa postupne vytvára a napreduje ďalej. Autorka v práci zaznamenáva svoje trasy, ktoré absolvovala v lesoch a horách. Hľadá domov, ktorý je všade aj nikde, skúma svoje neustále nutkanie putovať a túlať sa. Vytvára si svoju vlastnú krajinu Nod. Koreň slova Nod v hebrejčine znamená túlať sa a krajina Nod je symbolom toho, že niekto príjme tulácky život. Táto krajina vytváraná autorkou je akoby priepasť medzi svetmi, kde sa dejú všetky zázraky, rodí sa inšpirácia a formuje predstavivosť. Hľadá spôsob, ako sa priblížiť k archetypu extatického tuláka, ktorý žije v prítomnosti a nepodriaďuje sa nadmerným myšlienkam o minulosti alebo budúcnosti. Všetky trasy napokon vytvárajú celok z fragmentov. „Túlať sa, túlať sa všade, túlať sa v sebe.“ 

 

priestorová inštalácia

maľba, kombinovaná technika na plátno a sklo, svetlo 

variabilné rozmery