Bez konca

apk+

Myšlienkový kontext práce vychádza z diela Zámok od Franza Kafku. Ponúka zamyslenie nad tým, ako je možné, že už pomaly 100 rokov staré dielo, stále zobrazuje fungovanie spoločnosti, jednotlivcov ako nemennú cyklickú trajektóriu, ktorá nikdy nekončí, ale točí sa neustále dookola. Každý z nás je svojim spôsobom hlavnou postavou Kafkovkoho diela, teda Zememeračom K., ktorý žije v spoločenskom systéme, kde sa ešte aj v dnešnej dobe môžeme často stretnúť s nezmyselnými pravidlami, ktoré strácajú logiku a opodstatnenie.
Svoj zmysel stracáme po ceste k cieľu, strácame sa pod spoločenským tlakom toho akí by sme mali byť a aj keď sa snažíme tomuto tlaku vyhnúť niekedy nás môže pohltiť rovnako ako Zememerača. Neustále hľadame cestu a vždy tesne pred koncom strácame svoj cieľ, ktorý sa opäť ocitá v nedohľadne. Zememerač ako človek 21.storočia je na nekončiacej ceste hľadania uspokojenia svojho života.