Kolobeh

ain

Výskum som začal na základe svojich skúsenosti so stereotypom alebo rutinou, kde som chcel zistiť, či podobné skúsenosti,  zážitky  alebo pocity ako mám ja, majú aj iní ľudia.  

Pokračoval som rozdaním dotazníka, kde som poprosil ľudí rôznych vekových kategórií a povolania nech mi popíšu čo najpodrobnejšie harmonogram jedného svojho týždňa. Zistil som, že u každého respondenta sa pravidelne opakovali rôzne činnosti. Rozdiely boli skôr v  maličkostiach a detailoch, no prevažoval u nich stereotyp. Každý však má ten svoj vlastný, špecifický.

 

Stereotyp je jednotvárny , ustálený, obvyklý vzorec chovania, konania a myslenia. 

Ľudia chodia do práce, do školy, chodia pravidelne cvičiť. Stereotyp sa vytvára automaticky, na základe strachu o podanie dobrého výkonu . Ide o akýsi strach z neúspechu. 

 

V tomto videu som pozoroval plynutie času, schematickosti, opakovania sa a vytvárania udalostí.