Holubí koncert

1.) Predstava o ideálnom priebehu koncertu.
2.) Záznam nezáujmu holubov spolupracovať.